Variables associades al temps d’arribada a l’hospital en els pacients amb un ictus a la comarca del Maresme. Palomeras i Soler, Ernest. UAB. 21-12-2004.

Resumen

Introducció

Una ràpida arribada a urgències millora el pronòstic dels pacients amb un ictus. Per això cada vegada creix més la importància d’escurçar els temps de latència, així com d’analitzar el coneixement que té la població sobre la malaltia, sobretot la seva percepció d’urgència. La variabilitat en la metodologia dels diferents estudis que avaluen aquests aspectes, així com les diferències socioculturals i geogràfiques de cada país fa difícil extrapolar les seves conclusions.

Objectius

Analitzar els temps de demora extrahospitalària en els pacients amb un ictus a la comarca del Maresme (Barcelona). Valorar el coneixement que té la població sobre l’ictus i la seva percepció d’urgència. Analitzar els factors que influeixen en la demora extrahospitalària en els pacients amb un ictus.

Material i métode

Estudi prospectiu que ha inclòs tots els pacients ingressats amb un ictus a la nostra Unitat durant un any consecutiu, excloent aquells que procedien d’altres hospitals, els que presentaven l’ictus a l’hospital o els que no podien col.laborar a l’anamnesi. El protocol de recollida de dades constava de 76 variables, entre elles un breu qüestionari sobre el reconeixement dels seus símptomes i la actitud immediata davant els mateixos.

S’ha realitzat un estudi descriptiu i una anàlisi estadística univariant i multivariant per una demora inferior o superior a 3 hores. Es repeteix l’estudi per una demora inferior o superior a 1 hora.

Resultats

S’inclouen a l’estudi 292 pacients. D’ells, un 18.8% va arribar a urgències abans d’1 hora des de l’inici dels símptomes i un 57.5% abans de 3 hores. Un 34.4% va reconéixer els seus símptomes com un ictus i un 31.8% va decidir anar immediatament a urgències. Les variables associades de forma independent amb demora <3 hores són: percepció d’urgència (OR 8.17, p:0.000), arribar en ambulància (OR 2.35, p:0.002), infart tipus TACI (OR 3.74, p:0.004) i tenir menys de 2 factors de risc vascular (OR 0.47, p:0.014). S’associen a demora <1 hora la percepció d’urgència (OR 3.55, p:0.000), ictus en diumenge (OR 3.46, p:0.002), afectació del llenguatge (OR 2.41, p:0.011), no tenir escales a la llar (OR 0.37, p:0.012), i no ser diabètic (OR 0.42, p:0.021). Conclusions A la nostra àrea d’influència, més de la meitat dels pacients amb un ictus arriben abans de 3 hores. Només 1/3 dels pacients interpreten correctament els seus símptomes, i menys d’1/3 tenen percepció d’urgència. Els factors associats de forma independent a una demora inferior a 3 hores són: percepció d’urgència, arribar en ambulància, infart tipus TACI i tenir menys de 2 factors de risc vascular. La percepció d’urgència es la variable més potent associada a una arribada ultrarràpida, però no la utilització de l’ambulància. Per tant, el missatge a transmetre és que davant d’un ictus el més important és traslladar-lo ràpidament a l’hospital, sigui en cotxe particular o en ambulància.